Consultancy

Veel werkgevers hebben hun verzuimbeleid goed geregeld. Voorkomen is echter beter dan genezen. Investeren in het gezond houden van werknemers is dan ook veel efficiënter. CC&Training biedt ondersteuning aan werkgevers/HRM die het belang van gezonde en gelukkige medewerkers zien.

Doel

Willen werken aan zingeving, betekenisvol werk en een win-win situatie voor alle betrokken partijen op:

  • Individueel niveau
  • Groepsniveau
  • Organisatieniveau